Lärarutbildningen


Sommarkurser ska examinera lärare snabbare

KORTNYTT. Sommarkurser införs på flera lärosäten på lärarutbildningen för att förkorta utbildningen och examinera lärare snabbare.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"