Vårändringsbudget 2018


Satsning på nyanländas etablering

KORTNYTT. Regeringen och Vänsterpartiet föreslår en satsning på 141 miljoner kronor i vårbudgeten för att förbättra etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Regeringen vill skapa fler sommarjobb

KORTNYTT. Regeringen och Vänsterpartiet föreslår att ge 100 miljoner kronor till Sveriges kommuner i vårändringsbudgeten. Satsningen avser öka antalet sommarjobb för unga. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"