Skolkommission


1,5 miljarder för en mer jämlik skola

BUDGET. Regeringen vill investera 1,5 miljarder kronor i skolan under 2018 för att göra den mer jämlik. Under 2017 satsar regeringen totalt mer än 11 miljarder kronor i samma syfte. En satsning som enligt Moderaterna är otillräcklig.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Förslag om närhetsprincip ratas av aktörerna

Förslag om närhetsprincip ratas av aktörerna

REMISSVAR. Regeringens utredare har förslagit att skolor ska få frångå närhetsprincipen för en viss kvot elever. Skolaktörerna är överens om att förslaget innehåller brister som kan få allvarliga konsekvenser.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"