Pedagogik


SPSM: Läsa, skriva, räkna-garantin blir en balansgång

SPSM: Läsa, skriva, räkna-garantin blir en balansgång

SKOLREFORM. De första bidragen för läsa-, skriva-, räknagarantin är tänkta att betalas ut i höst. Men speciallärare är en bristvara och det blir en svår balansgång mellan styrning och tillit, enligt SPSM.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"