Pedagogik


SPSM: Läsa, skriva, räkna-garantin blir en balansgång

SPSM: Läsa, skriva, räkna-garantin blir en balansgång

SKOLREFORM. De första bidragen för läsa-, skriva-, räknagarantin är tänkta att betalas ut i höst. Men speciallärare är en bristvara och det blir en svår balansgång mellan styrning och tillit, enligt SPSM.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Lärarförbundet: Låt varje skola bestämma

Lärarförbundet: Låt varje skola bestämma

DEBATT. Vi lärare är trötta på att politikerna hittar på nya symbolfrågor för skolan, istället för att gripa sig an de verkliga problemen. När det ska vara mobilförbud kan lärare och skolledare bestämma själva utan fler lagar, skriver Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Sverige är näst bäst i världen på engelska

KORTNYTT. Enligt den årliga rapporten från utbildningsföretaget EF placerar sig Sverige på en andraplats jämfört med förra årets tredjeplats när det gäller kunskaper i engelska. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"