Lärarutbildning


Ingen framgång med höjt studiebidrag till lärarstudenter

KORTNYTT. Det höjda studiebidraget till KPU-programmet (kompletterande pedagogisk utbildning) för att locka fler elever att bli ämneslärare har inte varit någon framgång enligt CSN.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"