Lärarutbildning


Nya lagar som träder ikraft vid årsskiftet

Nya lagar som träder ikraft vid årsskiftet

ÄNDRINGAR. Från den 1 januari gäller ett par nya lagar och förordningar inom utbildning. Exempelvis de nya kraven på lärarutbildningen.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"