Lärarutbildning


"Nödvändigt med tioårig grundskola"

DEBATT. Ska Sveriges Pisa-resultat ytterligare förbättras och likvärdigheten öka behövs en tioårig grundskola. Att inte satsa ordentligt på det vore förödande. Det skriver Åsa Fahlén.

Lärarutbildningen ska granskas av Riksrevisionen

Lärarutbildningen ska granskas av Riksrevisionen

KVALITET. Granskningen ska fokusera på regeringens detaljstyrning och den lärarutbildning som fungerar sämst, uppger Riksrevisionen.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"