Lärarutbildning


Utredning om lärarutbildning går snart på remiss

Utredning om lärarutbildning går snart på remiss

REFORM. Utredningen om lärarutbildningen kommer snart ut från departementet och ska enligt planen gå på remiss under hösten. Samtidigt presenteras nya examensmål för lärarutbildningen, bland annat om NPF.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Granskning av lärarutbildningarna klar

Granskning av lärarutbildningarna klar

REVISION. Lärarutbildningarna är svåra att styra, skriver Riksrevisionen i sin granskning. Vid Stockholms universitet leder bristerna till att vissa åtgärder inte ens genomförs.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Regeringen förlänger kritiserat försök – Skolverket vill se andra insatser

Regeringen förlänger kritiserat försök – Skolverket vill se andra insatser

LÄRARUTBILDNING. En försöksverksamhet för fler utbildade lärare, där ingen vet hur många som deltagit, förlängs av regeringen. Facket är emot en förlängning. Samtidigt ger Skolverket förslag på insatser som skulle ge fler utbildade lärare än vad försöksverksamheten gör i dag.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"