Swedish edtech industry


Jeppesen: Mobilförbud invaggar oss i falsk trygghet

Jeppesen: Mobilförbud invaggar oss i falsk trygghet

DEBATT. Sverige ska bli världsledande på att nyttja digitaliseringens möjligheter i skolan nu när den nationella digitala strategin för skolan blir verklighet, skriver Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry.

Jeppesen: Skolans digitalisering bara i sin linda

Jeppesen: Skolans digitalisering bara i sin linda

INTERVJU. Digitalisering av skolan är bara i sin linda, menar Jannie Jeppesen på Swedish Edtech Industry. Hon jobbar för att få bort olika typer av bromsklossar och för att branschen ska få vara med och utforma hur digitala strategier genomförs.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"