Utbildningsdepartementet


Ekström kan ta omvägar till ett förstatligande av skolan

Ekström kan ta omvägar till ett förstatligande av skolan

ANALYS. Även om ett förstatligande av skolan kan röstas ner i riksdagen, pågår flera initiativ från regeringen som stegvis gör staten till mer utav en huvudman. Ett större ansvar ger också inflytande.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Myndighetschef avgår

Myndighetschef avgår

NAMN. Direktören och chefen för Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) avgår. Nyligen kom också en myndighetsanalys av ÖKS med kritik om att myndigheten har bristande rättssäkerhet. 

Ernkrans ger ex-minister uppdrag att utreda

Ernkrans ger ex-minister uppdrag att utreda

NAMN. Nu tillsätts en utredning om att se över forskningsinfrastrukturen i Sverige. Till särskild utredare har utbildningsdepartementet utsett Tobias Krantz.