SKR


Pandemin både sinkar och påskyndar skolans digitalisering

Pandemin både sinkar och påskyndar skolans digitalisering

HANDLINGSPLANEN. Skolan har ställt om till mycket digital undervisning under coronakrisen. Något som både kan hjälpa och stjälpa det långsiktiga arbetet med digitaliseringen av skolväsendet.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
S i SKR om huvudmannafrågan: Löser inte skolans problem

S i SKR om huvudmannafrågan: Löser inte skolans problem

SKOLHUVUDMAN. Skolans största problem är boendesegregationen och välfärdsfinansiering, anser Kenneth Handberg (S) som är vice ordförande i utbildningsberedningen. Han ser också flera demokratiska problem i att staten skulle ta över som huvudman.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Toppar inom SKR ställer krav på kommande utredning

Toppar inom SKR ställer krav på kommande utredning

INSPEL. I SKR:s utbildningsberedning, med flera sittande kommuntoppar, finns farhågor inför utredningen om statlig huvudman. I en skrivelse till riksdag och regering ställer man nu krav på vad utredningen måste se över.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"