Saco


Saco studentråd: Studenternas säkerhet måste gå först

Saco studentråd: Studenternas säkerhet måste gå först

DEBATT. Studenterna ska inte tvingas välja mellan att delta i undervisningen eller att följa myndigheternas rekommendationer. Se till att alla kan studera på ett säkert sätt, skriver Mimmi Rönnqvist och Albert Olin från Saco studentråd.