Lärarförbundet


Betygskraven skapar vattendelare kring lärarutbildningen

Betygskraven skapar vattendelare kring lärarutbildningen

REAKTION. Det råder delade meningar om nya betygskrav för att komma in på ämneslärarutbildningen är rätt väg att gå. Ett fackförbund tycker att förslaget är bra eftersom "elever vill inte söka utbildningar med låga krav".

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"