Lärarförbundet


Lärarfacken kan bli ett förbund – vill bli enad röst

Lärarfacken kan bli ett förbund – vill bli enad röst

ORGANISERING. De två fackförbunden vill utreda om de ska bilda ett nytt förbund tillsammans. Men vissa politiska frågor kan det bli strid om. En svårsmält fråga är om skolledare och lärare ska vara medlemmar i samma fackförbund.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"