Skolinspektionen


Haddad (L): Berättigad kritik mot Skolinspektionen

Haddad (L): Berättigad kritik mot Skolinspektionen

DEBATT. Att Skolinspektionen avslutar granskningsärenden utan att säkerställa att åtgärder vidtagits är allvarligt. Risken är att inspektionens legitimitet och trovärdighet naggas i kanten, skriver Roger Haddad (L).