Skolinspektionen


Forskare om skollagen:

Forskare om skollagen: "Ta bort skrivningarna om elevinflytande"

PEDAGOGIK. Gabriel Heller-Sahlgren argumenterar i sin nya bok för att elevinflytandet måste minska. Skollagen ska i stället innehålla skrivningar om elevens ansvar för utbildningen och självdisciplin.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Aktörer reagerar på Skolinspektionens rapport:

Aktörer reagerar på Skolinspektionens rapport: "Brist på kompetens"

SKOLGRANSKNING. Friskolornas riksförbund reagerar starkt på att huvudmän fortfarande brister i systematiskt kvalitetsarbete. Lärarnas riksförbund är kritiska till att elever och lärare drabbas av det som Skolinspektionen redovisar i sin årsrapport. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"