Skolverket


Gd om arbetet med kursplanerna:

Gd om arbetet med kursplanerna: "Måste värna om mina medarbetare"

REVIDERING. Skolverkets gd bedömer att införandet av nya kursplaner inte kommer ge några konsekvenser för lärarna. Däremot har arbetet med planerna gett konsekvenser för personalen på Skolverket.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"