Skolverket


Det innebär Skolverkets förslag på sekretessproblemen

Det innebär Skolverkets förslag på sekretessproblemen

STATISTIK. Nu ger Skolverket flera förslag på vad som kan göras för att råda bot på situationen som uppstått med sekretessbelagda statistikuppgifter på skolområdet. Men förslagen innebär också att statsbidrag värda 13 miljarder kronor riskeras att behöva göras om.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Fredriksson ryter ifrån:

Fredriksson ryter ifrån: "Hanteras bäst av dem som kan skolan"

SKOLSTART. Folkhälsomyndigheten ska inte ge detaljerade rekommendationer om skolan, slår Skolverkets gd Peter Fredriksson fast. Han uppmanar nu huvudmän och kommunpolitiker att ta ansvar för lärarnas säkerhet och för att skolstarten fungerar.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Regeringen förlänger kritiserat försök – Skolverket vill se andra insatser

Regeringen förlänger kritiserat försök – Skolverket vill se andra insatser

LÄRARUTBILDNING. En försöksverksamhet för fler utbildade lärare, där ingen vet hur många som deltagit, förlängs av regeringen. Facket är emot en förlängning. Samtidigt ger Skolverket förslag på insatser som skulle ge fler utbildade lärare än vad försöksverksamheten gör i dag.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"