Skolverket


Timplanerna ska ses över – elevens val kan tas bort

Timplanerna ska ses över – elevens val kan tas bort

UPPDRAG. Utbildningsministern sätter Skolverket på att se över timplanerna för grundskolan. Regeringen är öppen för att elevens val tas bort till förmån för andra ämnen.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"