Skolverket


Blandade reaktioner när nationella prov ställs in

Blandade reaktioner när nationella prov ställs in

BESLUT. Alla nationella prov ställs in under kommande vårterminen. Men det råder delade meningar om det var rätt beslut av Skolverket. Bland annat efterfrågas digitala prov och kompensering genom nationella direktiv i betygssättning.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Skolverkets gd om resultaten och bristen på mattelärare

Skolverkets gd om resultaten och bristen på mattelärare

KOMPETENS. Eleverna har det svårt med ämnet matte, enligt både Skolverkets gd och den senaste internationella studien. En bov i dramat är den stora bristen på mattelärare. Men satsningen mattelyftet kommer inte räcka för att få fler mattelärare, anser LR.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"