Lönesubvention


Nya läraravtalet rundar lärarlönelyftet

Nya läraravtalet rundar lärarlönelyftet

AVTAL. I förhandlingarna om nytt löneavtal har man valt att inte beakta lärarlönelyftet trots att det påverkat lönerna för många lärare och därmed lönespridningen för hela lärarkollektivet. 

Kræver adgang til Altinget | Utbildning