Granskning


Stockholm stad får kritik för hantering av kränkningar

KORTNYTT. Utbildningsnämnden i Stockholm stad har ett bristfälligt arbete mot kränkningar i grundskolan, visar en granskning. Liberalerna kritiserar nu Socialdemokraterna - trots att de fick samma kritik när de själva var skolborgarråd. 

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

"Förskolan behöver jobba mer med jämställdhet"

INSPEKTION. Jämställdhetsuppdraget utförs inte tillräckligt mycket i förskolan. Det anser Skolinspektionen som granskat 36 förskolors arbete med jämställdhet. 

Kræver adgang til Altinget | Utbildning