Granskning


Aktörer reagerar på Skolinspektionens rapport:

Aktörer reagerar på Skolinspektionens rapport: "Brist på kompetens"

SKOLGRANSKNING. Friskolornas riksförbund reagerar starkt på att huvudmän fortfarande brister i systematiskt kvalitetsarbete. Lärarnas riksförbund är kritiska till att elever och lärare drabbas av det som Skolinspektionen redovisar i sin årsrapport. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Stockholm stad får kritik för hantering av kränkningar

KORTNYTT. Utbildningsnämnden i Stockholm stad har ett bristfälligt arbete mot kränkningar i grundskolan, visar en granskning. Liberalerna kritiserar nu Socialdemokraterna - trots att de fick samma kritik när de själva var skolborgarråd. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"