Granskning


Gd om digital skolinspektion:

Gd om digital skolinspektion: "Kan inte räkna med samma kvalitet"

TILLSYN. Det står nu klart att Skolinspektionen ska börja göra inspektioner av skolor på distans. Men det väntas inte bli samma kvalitet. Det finns även en risk att fler anmälningar av huvudmän kommer börja trilla in nu.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"