Gymnasium


M: Öppna gymnasieskolorna för framtidens skull

M: Öppna gymnasieskolorna för framtidens skull

DEBATT. De stängda gymnasieskolorna riskerar att öka ojämlikheten mellan elever. Dessutom innebär det en kostnad för samhället när fler får svårt att ta examen. Det skriver Kristina Axén Olin, Moderaterna.