Gymnasium


M kräver svar från Ekström om avgiftsfrihet på idrottsgymnasium

M kräver svar från Ekström om avgiftsfrihet på idrottsgymnasium

GYMNASIUM. Maria Stockhaus (M) vill ha svar från utbildningsminister Ekström (S) om avgiftsfrihet på idrottsutbildningarna. En av anledningarna är att en skola nu hotas stänga ner efter Skolinspektionens krav.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Fler söker till gymnasiet – färre är behöriga

Fler söker till gymnasiet – färre är behöriga

STATISTIK. Antalet elever som söker till gymnasiet ökar, framförallt till yrkesprogrammen. Men behörigheten fortsätter att minska, både för kvinnor och män.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Kommun inför närstöd till rektorer

KORTNYTT. En ohållbar situation för rektorerna i Göteborg har lett till att kommunen inför ett närstöd som ska hjälpa rektorerna i arbetet.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"