Gymnasium


Kommuner jublar över gymnasiebeslut – vissa problem kvarstår

Kommuner jublar över gymnasiebeslut – vissa problem kvarstår

ÅTGÄRD. Många kommuner jublar över det nya beslutet om fjärrundervisning på gymnasiet. Men det återstår problem på yrkesprogrammen där man vill ha lättnader från regeringen. Flera vädjar också om att ställa in nationella proven.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"