Digitalisering


Svarar på kritiken:

Svarar på kritiken: "Står i våra ägardirektiv att vi inte får konkurrera"

DIGITALISERING. Inera, SKL:s aktiebolag, hävdar att Swedish edtech industry missförstår det lagda förslaget om digitaliseringen av skolan. En plattform för skolan ska koppla ihop marknadens tjänster och alla huvudmän ska få insyn i bolaget.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Företagare inom skolan: Hitta lärarnas tidstjuvar

Företagare inom skolan: Hitta lärarnas tidstjuvar

LÄRARBRISTEN. Tidstjuvar som administration för lärare kan åtgärdas genom digitalisering. På så sätt kan huvudmän och politiker spara på lärarkompetensen som redan finns, anser Jan Hylén, vd Education analytic.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"