Skola


"Kognitivt anpassade digitala hjälpmedel är en av pusselbitarna"

DEBATT. Enligt lagen ska skolan vara tillgänglig för alla. Trots det kan en elev med kognitiva funktionsnedsättningar inte räkna med att få samma anpassade hjälp som en elev med synfel, skriver Tove Christiansson och Annelie Karlsson. 

SD-ledamöter: Risk att normkritik blir en förtryckande kultur 

SD-ledamöter: Risk att normkritik blir en förtryckande kultur 

REPLIK. Det är lätt att normkritik slår över i politik, något som inte ska förekomma i undervisningen. Lärare får helt enkelt luta sig mot det vi kallar ”sunt förnuft” för att navigera rätt gentemot eleverna, skriver Robert Stenkvist och Patrick Reslow, Sverigedemokraterna. 

Debatt: Ministern måste reformera kommunernas tillsyn

Debatt: Ministern måste reformera kommunernas tillsyn

DEBATT. Bara tre av tio kommuner har utfört ventilationskontroll i alla sina skolor, trots att det är ett lagkrav. Nu behövs politisk handlingskraft från Per Bolund (MP), skriver sex organisationer.