Skola


Ministerns Brysselbesök ska höja ungas språkkunskaper

Ministerns Brysselbesök ska höja ungas språkkunskaper

MINISTERRÅD. EU-kommissionen vill att unga ska lära sig minst ett europeiskt språk förutom undervisningsspråket. Enligt utbildningsministern är detta också regeringens linje och förslaget ska gynna EU på lång sikt.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Skolinspektionen: Dåliga huvudmän hotar skolans likvärdighet

Skolinspektionen: Dåliga huvudmän hotar skolans likvärdighet

LIKVÄRDIGHET. Många skolor har stora brister, konstaterar Skolinspektionen i årsrapporten för 2018. Huvudmännen gör ett bristfälligt kvalitetsarbete och har otillräckliga analyser av vad skolan behöver för att klara av sina utmaningar, på bekostnad av elever och lärare.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Skolor ska kunna få vite för trakasserier

KORTNYTT. Gustav Fridolin vill se att Skolinspektionen tar över uppdraget att utreda misstankar om sexuella trakasserier i skolan och myndigheten ska även kunna ge skolor vite om de inte tar itu med problemen.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"