Skola


“Fler än religionskunskapslärare behöver kompetens om religion”

“Fler än religionskunskapslärare behöver kompetens om religion”

FORTBILDNING. Ett nytt institut vid Södertörns högskola ska hjälpa samhällsaktörer hantera religionsklyftor. För skolväsendet ser initiativtagarna ett behov av utbildning om hur konflikter relaterade till religion kan hanteras. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"