Riktade statsbidrag


Nytt riktat statsbidrag – Ekström vill snabba på utvecklingen

Nytt riktat statsbidrag – Ekström vill snabba på utvecklingen

STATSBIDRAG. Trots att man lovat ett minskat antal riktade statsbidrag, väljer regeringen nu att införa ytterligare ett. Enligt utbildningsminister Anna Ekström (S) ska detta bidrag snabba på utvecklingen med att anställa fler lärarassistenter.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Riktade statsbidrag till högskolor har inte gett effekt

Riktade statsbidrag till högskolor har inte gett effekt

LÄROSÄTEN. Regeringen har i fyra år betalat bidrag till lärosäten för att de ska öka antalet lärarledda timmar och kvaliteten för studenterna. Men ännu kan man inte bevisa att pengarna gett någon effekt, menar UKÄ.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
SKL: Slopa krav om medfinansiering för yrkesvux

SKL: Slopa krav om medfinansiering för yrkesvux

STATSBIDRAG. Tanken var att bredda utbudet av utbildningar och locka fler sökande till yrkesvux med ett riktat statsbidrag. Men kommunernas utvärdering visar att det istället ställde till med problem.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"