Riktade statsbidrag

Fortsatta statsbidrag – trots utredningens kritik

Fortsatta statsbidrag – trots utredningens kritik

STATSBIDRAG. Stor kritik mot riktade statsbidrag uppges i intervjuer skolmyndighetsutredningen gjort, men utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) vill inte överge dem.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

82 miljoner till lovskola betalas inte ut

KORTNYTT. Huvudmän kan söka statsbidrag från Skolverket för att anordna lovskola. Men huvudmännen som sökt har svårt att fylla platserna på lovskolan och en tredjedel av statsbidraget betalas därför inte ut.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning
Utredning kan avgöra om minoritet för statlig skola blir majoritet

Utredning kan avgöra om minoritet för statlig skola blir majoritet

ANALYS. Utredningen om skolmyndigheterna är en chans att presentera en lösning som kan bli en livboj för skolan, förankrad hos både stat och kommun. Annars finns risken att minoriteten som vill ha statlig huvudman blir större.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning