Riktade statsbidrag


SKL: Slopa krav om medfinansiering för yrkesvux

SKL: Slopa krav om medfinansiering för yrkesvux

STATSBIDRAG. Tanken var att bredda utbudet av utbildningar och locka fler sökande till yrkesvux med ett riktat statsbidrag. Men kommunernas utvärdering visar att det istället ställde till med problem.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning
Åsa Fahlén: Tänkta skolpengar kan gå till annat

Åsa Fahlén: Tänkta skolpengar kan gå till annat

KOMMUNER. Åsa Fahlén på Lärarnas Riksförbund, är orolig över att förslaget om nytt utjämningsförslag för kommunerna leder till att de sex jämlikhetsmiljarderna till skolan kan komma att gå till annat.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning
Så tycker kommunpolitikerna om förslagen från deras egna partier

Så tycker kommunpolitikerna om förslagen från deras egna partier

VALRÖRELSE. Mobilförbud, riktade statsbidrag och förslag för att lösa lärarbrister är områden där politiker på kommunal nivå går i otakt med rikspolitikerna. Men om åtgärder för ökad likvärdighet är kommunpolitikerna nöjda med kollegorna på riksnivå.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning