Skolval


Tiden och SSU: Skapa hårda elevkvoter som i Danmark

Tiden och SSU: Skapa hårda elevkvoter som i Danmark

DEBATT. Enligt Pisa-rapporten är den svenska skolan mindre likvärdig än övriga nordiska länder. Det är tydligt att det nu behövs en kraftsamling, skriver Philip Botström från SSU och Daniel Färm från Tankesmedjan tiden.

LR: Skolvalet är Liberalernas blinda fläck

LR: Skolvalet är Liberalernas blinda fläck

DEBATT. Om skolvalet ska ha fortsatt legitimitet måste det justeras så att det blir tillgängligt för alla på riktigt. Jag hoppas att Liberalerna nu förmår tänka nytt, skriver Åsa Fahlén.