Högstadiet


Varierad undervisning ger bättre elevprestationer

SKOLFORSKNING. Tät kontakt med lärarna och uppgifter som eleverna upplever som meningsfulla gör dem mer motiverade att prestera i skolan. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"