Mellanstadiet


Bättre läsförmåga: ”Politikerna har bidragit”

Bättre läsförmåga: ”Politikerna har bidragit”

PEDAGOGIK. Sveriges fjärdeklassare gör en rejäl uppryckning i läsförmåga. Politikerna har sått och nu skördas resultaten av detta, menar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning" 1