Lågstadiet


Rakt in i bergväggen

Rakt in i bergväggen

ANALYS. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) har fått signal efter signal om att åtgärdsgarantin möter hårt motstånd. Ändå kör han på, rakt in i bergväggen, och låter riksdagen sänka förslaget.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

3000 nyanställdes via lågstadiesatsningen

STATSBIDRAG. 3000 personer har nyanställts på lågstadier via lågstadiesatsningen. Svårighet att rekrytera gör dock att kommuner och huvudmän måste betala tillbaka beviljade bidrag till staten.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"