Tillitsdelegationen


Kommuner in – friskolor ut

Kommuner in – friskolor ut

ANALYS. Två viktiga händelser för Skolsverige de senaste dagarna visar tydligt hur regeringen prioriterar bland skolans huvudmän.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"