Skolkommissionen


MP-kommunalråd kritisk till Reepalus vinstmått

MP-kommunalråd kritisk till Reepalus vinstmått

INTERVJU. Göteborg kan stärka likvärdigheten i skolan tack vare regeringens extra pengar. Däremot skulle Reepalus förslag om vinstbegränsningar få negativa följder för staden, menar Karin Pleijel (MP).

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Staten skjuter till 6 miljarder till skolan

Staten skjuter till 6 miljarder till skolan

BUDGET. Regeringen går vidare med Skolkommissionens förslag om en extra satsning på skolor med stora problem. Lärarnas riksförbund anser att det är ett stort steg i rätt riktning. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"