Skolkommissionen


Debatt: Brist på skolledare hotar öka skolsegregationen

Debatt: Brist på skolledare hotar öka skolsegregationen

DEBATT. Skolledarbristen kommer öka närmaste 10 åren och skolor med störst utmaningar drabbas värst. Ett professionsprogram och bättre lön skulle göra att fler tar steget till att bli skolledare, skriver ordföranden för Lärarförbundet skolledare.

MP-kommunalråd kritisk till Reepalus vinstmått

MP-kommunalråd kritisk till Reepalus vinstmått

INTERVJU. Göteborg kan stärka likvärdigheten i skolan tack vare regeringens extra pengar. Däremot skulle Reepalus förslag om vinstbegränsningar få negativa följder för staden, menar Karin Pleijel (MP).

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"