Brexit


Brexits effekter på forskning och innovation ska granskas

BREXIT. Vetenskapsrådet och Vinnova ska analysera vad ett eventuellt brittiskt utträde ur EU kommer att innebära för svenskt forsknings- och innovationssamarbete med Storbritannien.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"