Fjärrundervisning


Debatt: Låt inte universiteten förvandlas till diplomfabriker

Debatt: Låt inte universiteten förvandlas till diplomfabriker

DEBATT. Det är viktigt att universiteten inte fortsätter utvecklingen mot distansundervisning efter coronapandemin. Risken finns att undervisningen i så fall reduceras till ren betygssättning, skriver Daniel Nord, Naturvetarnas studentråd.