Statsbidrag

Så tycker kommunerna om lärarlönelyftet

Så tycker kommunerna om lärarlönelyftet

STATSBIDRAG. Det är starkt skilda åsikter om hur lärarlönelyftet fungerar i kommunerna. Det har varit "en gökunge" enligt en del och andra menar att det är en utopi att klara sig utan det.

Utredning kan avgöra om minoritet för statlig skola blir majoritet

Utredning kan avgöra om minoritet för statlig skola blir majoritet

ANALYS. Utredningen om skolmyndigheterna är en chans att presentera en lösning som kan bli en livboj för skolan, förankrad hos både stat och kommun. Annars finns risken att minoriteten som vill ha statlig huvudman blir större.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning
Hamilton: Pengar löser inte allt

Hamilton: Pengar löser inte allt

BUDGET. Regeringens stora satsning på en mer likvärdig skola välkomnas av många. Men Ulla Hamilton på Friskolornas riksförbund befarar att mer pengar inte löser skolans problem.  

Kræver adgang til Altinget | Utbildning