Statsbidrag


"Folkbildningsrådet vill ge sken av kontroll"

SLUTREPLIK. Studieförbunden i samverkan är en märklig skapelse med den dubbla uppgiften att “lobba” för, och samtidigt granska folkbildningen. Detta “jävsförhållande” strider mot statsbidrags-villkoren. Det skriver forskarna Ranstorp, Carlbom och Hyllengren.

Replik: Fel bild av folkbildning förs fram

Replik: Fel bild av folkbildning förs fram

REPLIK. Folkbildningens roll är undervärderad. Fusk och organiserad brottslighet är oacceptabelt i vår bransch, liksom i andra samhällssektorer. Bidragsvillkor, uppföljning och utvärdering kan förbättras, för folkbildning behövs. Det skriver Studiefrämjandet.