Statsbidrag


Stefan Attefall: Finansiering ödesfråga för folkhögskolorna

Stefan Attefall: Finansiering ödesfråga för folkhögskolorna

FOLKHÖGSKOLAN. Folkhögskolorna presterar mycket för lite pengar och behöver en mer långsiktig finansiering från stat och regioner, menar Stefan Attefall, ordförande för RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation). Utbildningsminister Anna Ekström (S) ger lugnande besked.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Regeringen: Skapande skola måste nå fler barn

Regeringen: Skapande skola måste nå fler barn

STATSBIDRAG. Kulturrådet ska utreda hur fler kan ta del av statsbidraget Skapande skola. Trots att få friskolor och små skolor söker bidraget, tycker generaldirektör Staffan Forssell att satsningen är lyckad.