Budget


LR: Utmärkt av KD om lärarutbildning

LR: Utmärkt av KD om lärarutbildning

SLUTREPLIK. KD:s förslag att förenkla steget till att bli lärare är utmärkt. Däremot är partiets krav att öka antal undervisningstimmar i idrott oroande, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund.

Skuggbudgetar: Slopat karensavdrag och förkortat gymnasium

Skuggbudgetar: Slopat karensavdrag och förkortat gymnasium

BUDGET.  Oppositionens skuggbudgetar riktar stort fokus mot integration med förslag om obligatorisk förskola och kortare gymnasieutbildning. Men även personalfrågor så som slopat karensavdrag finns med i budgetarna.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"