Budget


Skolans budget – både neddragningar och satsningar

Skolans budget – både neddragningar och satsningar

BUDGET. Det görs flera satsningar på utbildning i regeringens budget för nästa år. Men samtidigt drar man ner på vissa myndigheter och på fortbildning av lärare.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Undersköterskor ska bli sjuksköterskor

Undersköterskor ska bli sjuksköterskor

VIDAREUTBILDNING. Regeringen vill utreda undersköterskors möjlighet till att vidareutbilda sig till sjuksköterskor, och avsätter 5 miljoner i budgetpropositionen 2021. Syftet är att effektivisera kompetensförsörjningen inom vårdsektorn.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"