Miljöpartiet


MP: Skolans snabbutbildning i digital undervisning saknar motstycke

MP: Skolans snabbutbildning i digital undervisning saknar motstycke

DEBATT. Coronapandemin har påverkat Sveriges elever på olika sätt. För vissa har distansundervisningen försvårat, för andra har den underlättat. Här finns många lärdomar att dra i det viktiga arbetet mot en mer jämlik skola, skriver Annika Hirvonen Falk (MP).

MP: Regeringen agerar för att öka kvaliteten hos SYV

MP: Regeringen agerar för att öka kvaliteten hos SYV

REPLIK. Vi håller med LR om att en studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet är viktigt. Det är därför Miljöpartiet och regeringen har vidtagit, och fortsätter att vidta, åtgärder. Det skriver Miljöpartiets Annika Hirvonen Falk. 

Hult (MP): Krantz ställer studenter mot varandra

Hult (MP): Krantz ställer studenter mot varandra

SLUTREPLIK. Att fortsätta utveckla studieavgifterna skulle vara förödande för den svenska högre utbildningen. Mitt land ska vara en fristad där alla är välkomna, skriver Miljöpartiets Emma Hult.