Miljöpartiet


MP: Skolans snabbutbildning i digital undervisning saknar motstycke

MP: Skolans snabbutbildning i digital undervisning saknar motstycke

DEBATT. Coronapandemin har påverkat Sveriges elever på olika sätt. För vissa har distansundervisningen försvårat, för andra har den underlättat. Här finns många lärdomar att dra i det viktiga arbetet mot en mer jämlik skola, skriver Annika Hirvonen Falk (MP).

MP: Regeringen agerar för att öka kvaliteten hos SYV

MP: Regeringen agerar för att öka kvaliteten hos SYV

REPLIK. Vi håller med LR om att en studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet är viktigt. Det är därför Miljöpartiet och regeringen har vidtagit, och fortsätter att vidta, åtgärder. Det skriver Miljöpartiets Annika Hirvonen Falk.