Löner


Skolledarna: Sverige måste kraftfullt satsa på sina rektorer

Skolledarna: Sverige måste kraftfullt satsa på sina rektorer

DEBATT. Det är bra att lärarnas löner har ökat, men det blir ett problem när skolledarnas löner inte följer efter. Om inte regeringen agerar nu riskerar vi att få en ledarkris i svensk skola, skriver Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund.

Andra branscher tackar nej till statligt lyft

Andra branscher tackar nej till statligt lyft

LÖNEBILDNING. Regeringen lyfter ofta fram lärarlönelyftet som en av de viktigaste och mest omfattande satsningarna. Men andra sektorer är tveksamma till statlig inkomstpolitik. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"