Integration


MP-kommunalråd kritisk till Reepalus vinstmått

MP-kommunalråd kritisk till Reepalus vinstmått

INTERVJU. Göteborg kan stärka likvärdigheten i skolan tack vare regeringens extra pengar. Däremot skulle Reepalus förslag om vinstbegränsningar få negativa följder för staden, menar Karin Pleijel (MP).

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Förslag om omdöme istället för betyg

Förslag om omdöme istället för betyg

NYANLÄNDA. Utredaren Ebba Östlin vill att de som kommer till Sverige under grundskolans senare år ska få en anpassad studieplan och omdömen i stället för betyg. Ministerduon Ekström och Fridolin är överlag positiva till utredningens förslag. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Barn till utlandsfödda har lägre betyg men högre ambitioner

FORSKNING. I en ny studie vid Stockholms universitet undersöks hur motivationen till att studera ser ut hos barn till utlandsfödda föräldrar. Trots att de generellt presterar lägre i skolan väljer de oftare gymnasieprogram som ger behörighet till högskoleutbildningar.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"