Forskning


Ernkrans ger ex-minister uppdrag att utreda

Ernkrans ger ex-minister uppdrag att utreda

NAMN. Nu tillsätts en utredning om att se över forskningsinfrastrukturen i Sverige. Till särskild utredare har utbildningsdepartementet utsett Tobias Krantz.

Debatt om forskningsproppen: Satsa på innovationspolitik

Debatt om forskningsproppen: Satsa på innovationspolitik

DEBATT. I forsknings- och innovationspropositionen måste vissa brister definieras. En innovationspolitik som missgynnar viktiga spelare som universitetsforskare och uppfinnare är inte effektiv, skriver två ledamöter i Uppfinnarkollegiet.