Forskning


Nya rektorn om digitaliserat universitet och ett helt nytt campus

Nya rektorn om digitaliserat universitet och ett helt nytt campus

INTERVJU. Erik Renström har utsetts till ny rektor för Lunds universitet och ska leda lärosätet digitalt genom coronapandemin. Samtidigt skapas ett nytt campusområde och behovet av att samarbeta blir allt större.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

"Universitetets hantering av Brå-affären oaktsam – riskerar hämma forskningen"

DEBATT. Högskolornas ledningar bör iaktta återhållsamhet när det gäller all form av inblandning som kan uppfattas som direkt eller indirekt kritik av politiskt känslig forskning. Det skriver företrädare för stiftelsen Academic Rights Watch med anledning av den uppmärksammade Brå-rapporten vid Linköpings universitet.