Forskning


Ernkrans ger ex-minister uppdrag att utreda

Ernkrans ger ex-minister uppdrag att utreda

NAMN. Nu tillsätts en utredning om att se över forskningsinfrastrukturen i Sverige. Till särskild utredare har utbildningsdepartementet utsett Tobias Krantz.

Debatt om forskningsproppen: Satsa på innovationspolitik

Debatt om forskningsproppen: Satsa på innovationspolitik

DEBATT. I forsknings- och innovationspropositionen måste vissa brister definieras. En innovationspolitik som missgynnar viktiga spelare som universitetsforskare och uppfinnare är inte effektiv, skriver två ledamöter i Uppfinnarkollegiet.

SU-rektorn: Politiskt stöd nödvändigt för öppen vetenskap

SU-rektorn: Politiskt stöd nödvändigt för öppen vetenskap

DEBATT. Öppen vetenskap är helt centralt för det svenska forskarsamhället. Det viktigt att ett politiskt stöd för omställningen blir tydligt i den nya forskningspropositionen. Det skriver Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet.