Idéburna skolors riksförbund


Här ska regeringen lägga krutet sista året

Här ska regeringen lägga krutet sista året

PÅVERKAN. Åtgärder för att bryta skolsegregationen och fler vägar till läraryrket för att stävja lärarbristen är två återkommande önskningar om vad regeringen ska prioritera under mandatperiodens sista år.