Budget 2016


Bra men inte tillräckligt

BUDGET. Obligatorisk förskoleklass, mer pengar till språkintroduktion och åtgärder mot lärarbrist är bra, men det är inte tillräckligt. Så lyder reaktionerna på många av regeringens budgetförslag.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Riksdagen satte ramen för skolan

BUDGET. Staten skjuter till 69,4 miljarder kronor till skola och högre utbildning. Det beslutade riksdagen på onsdagen och det är enligt regeringens förslag.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"