Yrkeshögskola


Så går det med satsningen på korta YH-kurser

Så går det med satsningen på korta YH-kurser

UPPDRAG. Regeringen har satsat pengar på att det ska ges fler korta kurser på yrkeshögskolan för de som behöver kompetensutveckling. Altinget har ställt frågor till Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) om hur det går. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Så fördelas utbildningsplatserna från budgeten

Så fördelas utbildningsplatserna från budgeten

TILLSKOTT. Stigande arbetslöshet skapar allt större behov av utbildningsplatser. I regeringens budgetförslag finns tusentals platser på yrkesvux och yrkeshögskolan. Se hur många platser varje lärosäte får.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Så ska MYH växa:

Så ska MYH växa: "Svårare när arbetsmarknaden förändras så snabbt"

UTBILDNING. Yrkeshögskolan ska växa med tusentals platser innan året är slut för att möta behoven när fler blir arbetslösa. Men enligt MYH:s gd, kan snabba förändringar ge problem och det kan bli svårt att fylla platserna.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"