Kristdemokraterna


Brunegård (KD): Kompetenta lärare är nyckeln till framgång

Brunegård (KD): Kompetenta lärare är nyckeln till framgång

DEBATT. I dag lämnar alldeles för få elever grundskolan med godkända betyg. För att ändra på det måste kvaliteten på lärarutbildningarna öka. Därför satsar vi 925 miljoner kronor mer än regeringen på skola och utbildning, skriver Gudrun Brunegård (KD).

KD: Digitala besök hos elevhälsovården viktigare än någonsin

KD: Digitala besök hos elevhälsovården viktigare än någonsin

DEBATT. Coronaviruset skapar stor oro hos barn och en väl utvecklad elevhälsovård främjar det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa. Hjälpen ska finns där barnen är, skriver Acko Ankarberg Johansson, Pia Steensland och Cecilia Engström (KD).