Offentlighetsprincipen


Fridolin: Märklig begränsning av öppenhet

Fridolin: Märklig begränsning av öppenhet

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN. I dag är det en märklig begränsning av öppenhet då den slutar att gälla vid friskoleporten, resonerar Gustav Fridolin om det nya lagförslaget. Ulla Hamilton på Friskolornas riksförbund befarar att friskolor tvingas lägga ned. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Meddelarskydd utökas – fler får läcka till media

INSYN. Regeringen lägger nu fram förslaget att bygga ut dagens meddelarskydd. Även anställda i privat men offentligt finansierad vård, skola och omsorg ska ha rätt att lämna uppgifter till media.