Offentlighetsprincipen


Fridolin: Märklig begränsning av öppenhet

Fridolin: Märklig begränsning av öppenhet

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN. I dag är det en märklig begränsning av öppenhet då den slutar att gälla vid friskoleporten, resonerar Gustav Fridolin om det nya lagförslaget. Ulla Hamilton på Friskolornas riksförbund befarar att friskolor tvingas lägga ned. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Meddelarskydd utökas – fler får läcka till media

INSYN. Regeringen lägger nu fram förslaget att bygga ut dagens meddelarskydd. Även anställda i privat men offentligt finansierad vård, skola och omsorg ska ha rätt att lämna uppgifter till media.

KU vill snabba på om meddelarskydd

KU vill snabba på om meddelarskydd

DEMOKRATI. Det går trögt för justitieminister Morgan Johansson att komma med ett förslag om meddelarskydd för vård, skola och omsorg i privat regi. KU vill att regeringen snabbar på arbetet.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"