OECD


Vad vore väl riksdagsdebatten om skolan utan medier?

Vad vore väl riksdagsdebatten om skolan utan medier?

ANALYS. Det var dålig stämning i kammaren när frånvarostatistik och granskning av Pisaresultaten debatterades häromveckan. Intressant nog hade snart sagt varje diskussionspunkt sin upprinnelse i mediegranskningar. 

OECD uppmanar Sverige att göra nederländskt skolval

OECD uppmanar Sverige att göra nederländskt skolval

KVALITETSMÄSSAN. Sverige sticker ut genom att fler elever med invandrarbakgrund halkar efter i skolan. Nu uppmanar OECD att man tar efter Nederländerna modell för skolval.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
OECD ger inget stöd för statlig skola

OECD ger inget stöd för statlig skola

DEBATT. Statlig skola används ibland som argument av organisationer och politiker som vill verka vara handlingskraftiga i debatten om skolan. Men synar man förslaget närmare så saknas det innehåll. Faktum är att det inte ens finns något mer konkret förslag, trots åratal av agitation, skriver SKL:s ordförande Lena Micko.