Förskoleklass


Skolhuvudmän ska bekämpa segregation

KORTNYTT. Nu ska skolhuvudmän få ett krav på sig att se till att skolorna har en blandning av elever med olika bakgrunder, enligt regeringen nya förslag.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"