Förskola


Tak på barngrupper splittrar landets kommuner

KORTNYTT. Trots regeringens och Skolverkets försök att främja maxtak för barngrupper så anser hälften av landets kommuner att det inte bör finnas ett tak.  

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"