Förskola


Ministerns Brysselbesök ska höja ungas språkkunskaper

Ministerns Brysselbesök ska höja ungas språkkunskaper

MINISTERRÅD. EU-kommissionen vill att unga ska lära sig minst ett europeiskt språk förutom undervisningsspråket. Enligt utbildningsministern är detta också regeringens linje och förslaget ska gynna EU på lång sikt.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"