Förskola

Tak på barngrupper splittrar landets kommuner

KORTNYTT. Trots regeringens och Skolverkets försök att främja maxtak för barngrupper så anser hälften av landets kommuner att det inte bör finnas ett tak.  

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

Isländsk politiker vill stoppa ovaccinerade barn

KORTNYTT. Reykjaviks ordförande i kommunfullmäktige Hildur Björnsdóttir vill stoppa barn som saknar viktiga vaccinationer från att delta på förskolan. Framförallt för att de är en fara för andra barn.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning
Forskare: Förskolans nya läroplan kommer skapa diskussion

Forskare: Förskolans nya läroplan kommer skapa diskussion

REVIDERING. Under kommande vecka väntas den nya läroplanen för förskolan slås fast. Forskaren Inger Engdahl tror att läroplanen kommer att skapa debatt om både personalen och om förskolans uppdrag.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning