Förskola


Debatt: Obligatorisk deltidsförskola – en investering i integration

Debatt: Obligatorisk deltidsförskola – en investering i integration

DEBATT. Införande av obligatorisk deltidsförskola för invandrarbarn från 3 år och obligatorisk språkundervisning för vårdnadshavare skulle bland annat bidra till en bättre skolstart för barn som inte har svenska som modersmål. Det skriver Kerstin Hillerström.