Universitet och högskola


L: Grundlagsskydda den akademiska friheten 

L: Grundlagsskydda den akademiska friheten 

DEBATT. Trots sin centrala roll i en demokrati åtnjuter den svenska akademiska friheten långt ifrån ett godtagbart skydd. Vi vill se en grundlagsutredning för att på sikt skriva in den akademiska friheten i grundlagen, skriver Maria Nilsson (L) och Liberala studenter.

Nu fördelas miljonsatsningen till lärosätena

Nu fördelas miljonsatsningen till lärosätena

BIDRAG. Nu fördelas miljontals kronor till lärosätena som ska användas till att förbättra den psykiska hälsan hos studenter. Se hur mycket varje lärosäte får i tabellen nedan.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Nya lagar som träder ikraft vid årsskiftet

Nya lagar som träder ikraft vid årsskiftet

ÄNDRINGAR. Från den 1 januari gäller ett par nya lagar och förordningar inom utbildning. Exempelvis de nya kraven på lärarutbildningen.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"