Universitet och högskola


Umeå universitet får 28 miljoner till nytt program

Umeå universitet får 28 miljoner till nytt program

DIGITALISERING. Umeå universitet har beviljats 28 miljoner kronor för att starta upp ett nytt forskningsprogram. Fokus för det nya programmet är digital innovation. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Så fördelas utbildningsplatserna från budgeten

Så fördelas utbildningsplatserna från budgeten

TILLSKOTT. Stigande arbetslöshet skapar allt större behov av utbildningsplatser. I regeringens budgetförslag finns tusentals platser på yrkesvux och yrkeshögskolan. Se hur många platser varje lärosäte får.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"