Universitet och högskola


Ernkrans lagändring: Lärosäten ska hyra ut lägenheter

Ernkrans lagändring: Lärosäten ska hyra ut lägenheter

FÖRORDNING. Lärosätena har ofta lägenheter som de hyr ut till utbytesstudenter och gästforskare. Nu beslutar regeringen att lärosätena ska kunna hyra ut dess till andra studenter för att inte ha tomma lägenheter under coronakrisen.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Debatt: Låt inte universiteten förvandlas till diplomfabriker

Debatt: Låt inte universiteten förvandlas till diplomfabriker

DEBATT. Det är viktigt att universiteten inte fortsätter utvecklingen mot distansundervisning efter coronapandemin. Risken finns att undervisningen i så fall reduceras till ren betygssättning, skriver Daniel Nord, Naturvetarnas studentråd.