Nationella prov


Nationella prov har läckts

KORTNYTT. Nationella prov för årskurs 9 har läckts och uppges vara till salu på internet.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Skolverket och tre kommuner stäms av organisation

KORTNYTT. Talerättsfonden företräder i detta fall barn med dyslexi och som har blivit diskriminerade i samband med nationella provet. De stämmer 3 kommuner samt kräver skadestånd från Skolverket.