Nationella prov


Blandade reaktioner när nationella prov ställs in

Blandade reaktioner när nationella prov ställs in

BESLUT. Alla nationella prov ställs in under kommande vårterminen. Men det råder delade meningar om det var rätt beslut av Skolverket. Bland annat efterfrågas digitala prov och kompensering genom nationella direktiv i betygssättning.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Nationella prov har läckts

KORTNYTT. Nationella prov för årskurs 9 har läckts och uppges vara till salu på internet.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Skolverket och tre kommuner stäms av organisation

KORTNYTT. Talerättsfonden företräder i detta fall barn med dyslexi och som har blivit diskriminerade i samband med nationella provet. De stämmer 3 kommuner samt kräver skadestånd från Skolverket.