Grundskola


Malmö stad ansöker om treterminssystem på prov

Malmö stad ansöker om treterminssystem på prov

TESTVERKSAMHET. Tre terminer kan bli verklighet för några av Malmö stads grundskolor om några år. En ansökan till regeringen har lämnats in om att få genomföra en försöksverksamhet med ett nytt terminssystem.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Rättsprofessor: Svårt för föräldrar att gå emot skolplikten

Rättsprofessor: Svårt för föräldrar att gå emot skolplikten

DEBATT. Huvudmän som vägrar gå med på att barn undervisas hemma har rättsligt stöd för att gå emot föräldrarnas vilja. Samtidigt finns det i individuella fall inga uppenbara hinder mot frivilliga överenskommelser mellan skolledning och föräldrar, skriver Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap.