Grundskola


SKL om Skolverkets siffror: Kommunerna har ansvaret

SKL om Skolverkets siffror: Kommunerna har ansvaret

KOMPETENS. Andelen som söker yrkesprogram på gymnasiet minskar igen. Samtidigt meddelar SKL att kommunerna måste börja hushålla mer med personalen och testa nya lösningar.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Atea: Var är ungdomarna i debatten om digitala läromedel?

Atea: Var är ungdomarna i debatten om digitala läromedel?

DEBATT. Rösterna är högljudda i debatten om digitala läromedel i skolan. Vissa menar att det gynnar kreativiteten, andra befarar att nödvändig och oersättlig katederundervisning går förlorad. Men fokus borde istället ligga på hur vi bäst integrerar digitala och analoga läromedel i undervisningen, skriver Örjan Johansson.