Grundskola


Skolinspektion: Segregation mellan klasser upplevs känsligt

Skolinspektion: Segregation mellan klasser upplevs känsligt

SKILLNADER. Rektorer följer sällan upp skillnader i resultat mellan klasser på sin egen skola, visar Skolinspektionens senaste granskning. Men det kan också upplevas som känsligt gentemot lärarna att ta upp skillnaderna i de olika klasserna.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"