Grundskola


Atea: Var är ungdomarna i debatten om digitala läromedel?

Atea: Var är ungdomarna i debatten om digitala läromedel?

DEBATT. Rösterna är högljudda i debatten om digitala läromedel i skolan. Vissa menar att det gynnar kreativiteten, andra befarar att nödvändig och oersättlig katederundervisning går förlorad. Men fokus borde istället ligga på hur vi bäst integrerar digitala och analoga läromedel i undervisningen, skriver Örjan Johansson.

Forskare om skollagen:

Forskare om skollagen: "Ta bort skrivningarna om elevinflytande"

PEDAGOGIK. Gabriel Heller-Sahlgren argumenterar i sin nya bok för att elevinflytandet måste minska. Skollagen ska i stället innehålla skrivningar om elevens ansvar för utbildningen och självdisciplin.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"