Grundskola

Forskare ifrågasätter kompensatoriska uppdraget

Forskare ifrågasätter kompensatoriska uppdraget

SKOLSEGREGATION. Familjebakgrund spelar allt större roll för elevers betyg. Men Henrik Jordahl på Institutet för näringslivsforskning ifrågasätter hur mycket man kan åstadkomma med kompensatoriska åtgärder.