Folkhälsa


Debatt: Vänd utvecklingen kring barns inaktivitet

Debatt: Vänd utvecklingen kring barns inaktivitet

DEBATT. Flera studier visar att många unga rör sig mindre än de 60 minuter per dag som rekommenderas av WHO. Det måste till politiska beslut som vänder utvecklingen, skriver ordförande för SKL Anders Knape, Carolina Klüft vid Generation pep, med fler. 

Debatt:

Debatt: "Elevhälsan måste bli proaktiv"

DEBATT. Allt fler elever med neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar har det tufft i skolan, blir utmattade eller lider av psykisk ohälsa. Det krävs en stärkt elevhälsa och bättre kunskaper om dessa barns behov, skriver ordförandena för sju funktionsrätts- och vårdyrkesorganisationer.