Sjukvård


Sjuksköterskeutbildning startar igen

KORTNYTT. I september 2018 pausades antagning av nya studenter, nu startar utbildningen igen. Däremot är specialistsjuksköterskeutbildningarna och barnmorskeutbildningen fortfarande pausade.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"