Integration


Debatt: Obligatorisk deltidsförskola – en investering i integration

Debatt: Obligatorisk deltidsförskola – en investering i integration

DEBATT. Införande av obligatorisk deltidsförskola för invandrarbarn från 3 år och obligatorisk språkundervisning för vårdnadshavare skulle bland annat bidra till en bättre skolstart för barn som inte har svenska som modersmål. Det skriver Kerstin Hillerström.

Debatt: Inga språkkrav i Botkyrkas omsorg förrän nu

Debatt: Inga språkkrav i Botkyrkas omsorg förrän nu

DEBATT. Majoriteten i Botkyrka kommun har beslutat att införa språkkrav på nyanställda inom vård och omsorg samt förskoleverksamhet. Men ännu saknas svar på hur detta ska ske och vad händer med dem som inte klarar av språkutbildningen, skriver Stina Lundgren (M), oppositionsråd i Botkyrka kommun.