Integration

Sfi brister i anpassning till elever

KORTNYTT. Fler sfi-verksamheter knyter bättre an till yrkeslivet men flera verksamheter individanpassar inte utbildningen, visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning av svenska för invandrare (sfi). 

Kræver adgang til Altinget | Utbildning
M: Inför obligatorisk samhällsorientering för nyanlända

M: Inför obligatorisk samhällsorientering för nyanlända

REPLIK. Inför obligatorisk samhällsorientering och inträdesjobb så att fler nyanlända snabbare får in en fot på arbetsmarknaden, skriver Lars Beckman (M), i en replik till Christina Höj-Larsen (V) och Daniel Riazat (V). 

Vänsterpartiet: SFI behöver reformeras i grunden

Vänsterpartiet: SFI behöver reformeras i grunden

DEBATT. Kritiken mot svenska för invandrare, SFI, bottnar i att området inte har varit tillräckligt prioriterat eller finansierat, menar Christina Höj-Larsen och Daniel Riazat, Vänsterpartiet.