Integration

Regeringen tillsätter utredning om SFI

Regeringen tillsätter utredning om SFI

KORTNYTT. Regeringen tar nya tag med svenska för invandrare, sfi, och tillsätter en utredning för att se över hur utbildningen ska kunna bli bättre. 

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

Sfi brister i anpassning till elever

KORTNYTT. Fler sfi-verksamheter knyter bättre an till yrkeslivet men flera verksamheter individanpassar inte utbildningen, visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning av svenska för invandrare (sfi). 

Kræver adgang til Altinget | Utbildning
M: Inför obligatorisk samhällsorientering för nyanlända

M: Inför obligatorisk samhällsorientering för nyanlända

REPLIK. Inför obligatorisk samhällsorientering och inträdesjobb så att fler nyanlända snabbare får in en fot på arbetsmarknaden, skriver Lars Beckman (M), i en replik till Christina Höj-Larsen (V) och Daniel Riazat (V).