Integration


Debatt: Inga språkkrav i Botkyrkas omsorg förrän nu

Debatt: Inga språkkrav i Botkyrkas omsorg förrän nu

DEBATT. Majoriteten i Botkyrka kommun har beslutat att införa språkkrav på nyanställda inom vård och omsorg samt förskoleverksamhet. Men ännu saknas svar på hur detta ska ske och vad händer med dem som inte klarar av språkutbildningen, skriver Stina Lundgren (M), oppositionsråd i Botkyrka kommun.

Statssekreteraren: Så ska fler utrikes födda klara skolan

Statssekreteraren: Så ska fler utrikes födda klara skolan

INTEGRATION. För att fler utrikes födda elever ska klara skolan vill statssekreterare Erik Nilsson (S) att lärare blir bättre på att nå elever som har svaga bakgrunder. För de som inte blir behöriga, vill han utveckla introduktionsprogrammen.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Stefan Attefall: Finansiering ödesfråga för folkhögskolorna

Stefan Attefall: Finansiering ödesfråga för folkhögskolorna

FOLKHÖGSKOLAN. Folkhögskolorna presterar mycket för lite pengar och behöver en mer långsiktig finansiering från stat och regioner, menar Stefan Attefall, ordförande för RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation). Utbildningsminister Anna Ekström (S) ger lugnande besked.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"