Integration


M vill pausa etablering av nya religiösa friskolor

KORTNYTT. Moderaterna har tänkt om när det gäller religiösa friskolor. Nu vill de pausa etableringen av nya tills ett regelverk för att undvika extremism finns.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning
Regeringen tillsätter utredning om SFI

Regeringen tillsätter utredning om SFI

KORTNYTT. Regeringen tar nya tag med svenska för invandrare, sfi, och tillsätter en utredning för att se över hur utbildningen ska kunna bli bättre. 

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

Sfi brister i anpassning till elever

KORTNYTT. Fler sfi-verksamheter knyter bättre an till yrkeslivet men flera verksamheter individanpassar inte utbildningen, visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning av svenska för invandrare (sfi). 

Kræver adgang til Altinget | Utbildning