Vetenskapsrådet


Hallå där Jan-Ingvar Jönsson – Ny rektor för Linköpings universitet

Hallå där Jan-Ingvar Jönsson – Ny rektor för Linköpings universitet

HALLÅ DÄR. Professor Jan-Ingvar Jönsson lämnar sina tidigare uppdrag som huvudsekreterare i Vetenskapsrådet och nämndledamot i Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) för att koncentrera sig på att vara rektor vid Linköpings universitet.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.