Vetenskapsrådet


Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.

Ny lag ska skydda individen i forskningen

Ny lag ska skydda individen i forskningen

FORSKNING. En ny lag ska skydda individens personliga uppgifter i forskningsdatabaser, föreslår en utredning.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Brexits effekter på forskning och innovation ska granskas

BREXIT. Vetenskapsrådet och Vinnova ska analysera vad ett eventuellt brittiskt utträde ur EU kommer att innebära för svenskt forsknings- och innovationssamarbete med Storbritannien.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"