Vetenskapsrådet


Ny lag ska skydda individen i forskningen

Ny lag ska skydda individen i forskningen

FORSKNING. En ny lag ska skydda individens personliga uppgifter i forskningsdatabaser, föreslår en utredning.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Brexits effekter på forskning och innovation ska granskas

BREXIT. Vetenskapsrådet och Vinnova ska analysera vad ett eventuellt brittiskt utträde ur EU kommer att innebära för svenskt forsknings- och innovationssamarbete med Storbritannien.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Rasism på arbetsmarknaden ska kartläggas

FORSKNING. En översikt av forskning om rasism på arbetsmarknaden och bakomliggande mekanismer behövs anser regeringen. Nu får Vetenskapsrådet i uppdrag av regeringen att göra en kartläggning. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"