Vetenskapsrådet


Hallå där Jan-Ingvar Jönsson – Ny rektor för Linköpings universitet

Hallå där Jan-Ingvar Jönsson – Ny rektor för Linköpings universitet

HALLÅ DÄR. Professor Jan-Ingvar Jönsson lämnar sina tidigare uppdrag som huvudsekreterare i Vetenskapsrådet och nämndledamot i Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) för att koncentrera sig på att vara rektor vid Linköpings universitet.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"