Uppsala universitet


Debatt: Politikernas reformiver ger meningslösa förslag

Debatt: Politikernas reformiver ger meningslösa förslag

DEBATT. Politikerna bör ta sitt ansvar och våga presentera långsiktiga lösningar för skolan. I dag har de bara reformiver och ger ibland meningslösa förslag, skriver Gunnlaugur Magnússon, lektor i didaktik och pedagogik.

Miljonsatsning för praktiknära forskning

FORSKNING. Fyra svenska universitet och högskolor ska bedriva praktiknära skolforskning i samverkan med kommuner och skolor inom ramen för ett försöksprojekt och en utredning tillsätts för att stärka samverkan mellan huvudmän och akademi.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"