Universitets- och högskolerådet


Nya lagar som träder ikraft vid årsskiftet

Nya lagar som träder ikraft vid årsskiftet

ÄNDRINGAR. Från den 1 januari gäller ett par nya lagar och förordningar inom utbildning. Exempelvis de nya kraven på lärarutbildningen.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Lätt att förstå Rödings val att lämna sandlådan runt högskoleprovet

Lätt att förstå Rödings val att lämna sandlådan runt högskoleprovet

ANALYS. En minister har under pandemin avvikit från regeringens taktik om att under pandemin lyssna på expertmyndigheterna. När Karin Rödings avhopp från posten som gd för Universitets- och högskolerådet blev känt i förra veckan var det svårt att frigöra sig från bilden att hon reste sig ur den sandlåda i vilken Matilda Ernkrans och oppositionen sitter kvar.