Universitetskanslersämbetet


Brunnsviks folkhögskola: Sällsynt att partipolitisera denna fråga

Brunnsviks folkhögskola: Sällsynt att partipolitisera denna fråga

REPLIK. Liberala studenters Wilhelm Sundman behöver inte oroa sig. Vårt nya högskoleprogram baseras på ett UKÄ-förslag, ingenting annat. Dessutom råder ingen tvekan om att det kommer att vila på vetenskaplig grund, skriver rektorerna på Brunnsviks folkhögskola.