Universitetskanslersämbetet


Nationellt råd för att lindra personalbristen

Nationellt råd för att lindra personalbristen

PERSONAL. Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet föreslår att det ska inrättas en nationellt råd för samverkan om vårdens kompetensförsörjning. Ett förslag som myndigheterna har utrett tillsammans i tre år, men som sammanfaller väl med januariavtalet.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"