Universitetskanslersämbetet


UKÄ: Stor ökning i antalet antagna till lärarutbildningar

UKÄ: Stor ökning i antalet antagna till lärarutbildningar

STUDIER. Färska siffror från UKÄ visar att antalet sökande och antagna till årets hösttermin ökar på nästan alla lärarutbildningar. Samtidigt sker en stor ökning bland 19-åringar som söker sig till lärosätena.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Ernkrans lagändring: Lärosäten ska hyra ut lägenheter

Ernkrans lagändring: Lärosäten ska hyra ut lägenheter

FÖRORDNING. Lärosätena har ofta lägenheter som de hyr ut till utbytesstudenter och gästforskare. Nu beslutar regeringen att lärosätena ska kunna hyra ut dess till andra studenter för att inte ha tomma lägenheter under coronakrisen.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"