Universitetskanslersämbetet


Ernkrans lagändring: Lärosäten ska hyra ut lägenheter

Ernkrans lagändring: Lärosäten ska hyra ut lägenheter

FÖRORDNING. Lärosätena har ofta lägenheter som de hyr ut till utbytesstudenter och gästforskare. Nu beslutar regeringen att lärosätena ska kunna hyra ut dess till andra studenter för att inte ha tomma lägenheter under coronakrisen.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"